Amatörer och lärlingar tillbaka

Efter årsskiftet ändrar Svensk Travsport i licensbestämmelserna och ger travbanorna möjlighet att skriva ut renodlade propositioner riktade mot lärlingar och amatörer. Amatör kan du räknas som upp till 150 körda lopp året innan. Gränsen för lärling går vid 400 lopp året innan.


Det kommer från 1 januari 2022 vara möjligt att arrangera lopp för lärlingar och amatörer igen. Svensk Travsport kommer att ha med i sportsytemet vilka som är anställda hos A- eller B-tränare. De kommer att kunna tävla som lärlingar. Gränser att använda blir K30, K150 och K400. Har du kört fler än 400 lopp föregående år kan du inte räknas som lärling.

Klicka här för att läsa mer om Svensk Travsports nyhet.

Publicerad den 3 november 2021. info@gavle.travsport.se