Krav på vaccinationsbevis för travpubliken

Regeringen har beslutat att införa möjligheten att kräva vaccinationsbevis på evenemang med över 100 personer som genomförs inomhus. Det börjar gälla från den 1 december. Svensk Travsport har i samråd med banorna valt att införa vaccinationsbevis för all publik under samtliga tävlingsdagar.


Information från Svensk Travsport (211126)
(längre ner i texten kan man läsa mer detaljerat om Gävletravet)

Svensk Travsport har tidigt under pandemin valt att följa de rekommendationer som regeringen har lagt fram och även varit proaktiva genom att stänga för publik samtidigt som stallbacken betraktades som en strikt arbetsplats. Det gjordes för att skydda travsporten och se till att tävlingsverksamheten kunde rulla på.

Nu har Folkhälsomyndighetens förslag på införande av vaccinationsbevis på evenemang inomhus med mer än 100 i publiken fått regeringens bifall.

Svensk Travsport har under ett möte med travbanorna tagit beslutet att införa vaccinationsbevis på alla publika områden under tävlingsdagar. Det ska vara tryggt att gå på trav för besökare. Det kommer därmed att behövas ett vaccinationsbevis i entrén för att komma in.

På stallbacken är det öppet för de aktiva som arbetar under tävlingsdagen att delta utan att ha ett vaccinationsbevis. Om man ska röra sig mellan områdena så kommer beviset att behövas.

För restauranger kommer lokala avvikelser att kunna göras. Restauranger ingår inte i nuläget av kravet på vaccinbevis och där får enskilda banor ta beslut utifrån möjligheten att på ett säkert sätt säkerställa att matgäster och publik inte möts.

Vi kommer att informera på samtliga banor hur allmänheten minskar smittspridningen.

För att skapa ett vaccinbevis så går du lättast in på www.covidbevis.se. Har du en e-legitimation tar det några minuter att få ett vaccinationsbevis.

Svensk Travsport har genom samarbetet med Tickster tekniken för att scanna av vaccinationsbevis med samma utrustning som läser in biljetter för en smidig hantering.

FAQ – Vaccinationsbevis

Kan jag komma med ett negativt Covidtest?
Nej det är enbart vaccinationsbevis som gäller

Vad gäller för hästägare?
De räknas som publik och behöver ett vaccinationsbevis.

Vad gäller på stallbacken?
Tillträde till stallbacken har samma reglering som nu gällande aktiva och övrig personal. Vaccinationsbevis är inte ett krav på denna yta. Om man ska in på publika områden från stallbacken krävs ett vaccinationsbevis.

Behöver jag ett vaccinationsbevis för restaurangbesök?
Restauranger innefattas inte av kravet på vaccinationsbevis. På många banor är det dock svårt för banan som arrangör att säkerställa att grupperna inte blandas därför måste man göra kontrollen av vaccinationsbevis vid entrén till arenan.  Om banan väljer att separera restaurangen måste varje enskild bana ansvara för att det går att genomföra ett säkert restaurangbesök om man inte väljer att ha vaccinationsbevis.
Med vaccinationsbevis så är det ingen skillnad på inne-, ute- eller restaurangytor.

Kan jag komma in utan vaccinationsbevis
Undantag görs för publik under 18 år. Kan du av medicinska skäl inte ta vaccin så har du tillträde mot ett medicinskt bevis för situationen.

Var skaffar jag ett vaccinationsbevis med e-legitimation?
Har du en e-legitimation kan du ladda ner eller skriva ut ett från www.covidbevis.se

Hur skaffar jag ett vaccinationsbevis utan e-legitimation?
Har du inte möjlighet att använda en e‑legitimation kan du beställa ditt vaccinationsbevis via blankett som du hittar på E‑hälsomyndighetens webbplats. Där väljer du den blankett som bäst passar dina förutsättningar, fyller i den och postar den.

Hur är det med personal och funktionärer på travbanan?
De räknas till verksamhetskritisk personal och innefattas inte av kravet.

Detta gäller på Gävletravet

Från 1 december måste alla över 18 år kunna visa covidbevis tillsammans med ID-handling för att få gå på trav

Att skaffa eller förnya ett gammalt vaccinationsbevis är enkelt. Regeringen har beslutat, på inrådan från Folkhälsomyndigheten, att den som besöker allmänna sammankomster med fler än 100 personer, som vid till exempel travtävlingar, måste kunna visa upp ett giltigt covidbevis tillsammans med ID-handling från och med 1 december 2021. Utan giltigt covidbevis blir man inte insläppt på Gävletravet.

Covidbevis, ibland kallade covidpass eller vaccinationsbevis, har en begränsad giltighetstid och kan behöva förnyas. Kontrollera giltighetstiden på era covidbevis i tid före ert travbesök. Har giltighetstiden passerats är det enkelt att förnya covidbeviset genom att besöka webbplatsen covidbevis.se. Alla som har vaccinerats med två eller tre doser kan skaffa vaccinationsbevis på covidbevis.se.

 • Den 1 december gäller obligatorisk covidpass för alla besökare till Gävletravet under tävlingsdagar. Detta gäller samtliga gäster till våra publika ytor såväl inomhus som utomhus.
 • Ett giltigt covidpass visas i entrén i samband med din evenemangsbiljett. Kontrollera noggrant giltighetstiden på ditt covidpass.
 • För att hämta ditt covidpass så besök covidbevis.se.
 • För Tränare, skötare, kuskar, transportörer och funktionärer som anländer via stallbacksentré för att utföra sitt arbete behövs inte covidpass.
 • Övriga med behörighet till stallbacken måste visa upp covidpass med giltig ID-handling för att få komma in på stallbacken.
 • Hästägare utan arbetsuppgift med behörighet till stallbacken ska gå in via publikområdet. Vid passage mellan publikplats och stallbacken behöver covidpass med giltig ID-handling att visas.
 • Vid all passage mellan stallbacken och publikplats behöver covidpass att visas.
 • Att vistas på publikplats utan giltigt covidpass är förbjudet.
 • Kan jag komma in utan vaccinationsbevis? Undantag görs för publik under 18 år. Kan du av medicinska skäl inte ta vaccin så har du tillträde mot ett medicinskt bevis för situationen.
 • Personal och funktionärer på Gävletravet behöver inte visa covidpass för att arbeta under eventen från och med 1 december. Covidpassen gäller publiken.
 • Restauranger ingår inte i nuläget av krav på vaccinbevis. Är du gäst på vår restaurang finns inget krav på att visa covidpass. OBS! Ska man lämna restaurangen för att gå ut på publikplats eller besöka totohallen (där vår totokassa finns) behöver covidpass med giltig ID-handling att visas.
 • OBS! Från 23 december är det enbart sittande gäster som gäller inomhus.

Med vänlig hälsning
Gävle Travsällskap

Publicerad den 26 november 2021. info@gavle.travsport.se