Svensk Travsports årskort

Nu lanseras Svensk Travsports årskort, ett entrékort för dig som har en aktiv roll inom travsporten. Kortet ger innehavaren och en vän fri entré på samtliga banors publikplats och stallbacke (vissa dagar undantagna). Du som är berättigad till ett årskort väljer själv om du vill ha det digitalt eller fysiskt.


Tidigare fanns flera olika entrékort utfärdade av Svensk Travsport (inplastade kort i olika format, t ex så kallade "ST-kort", "guldkort" och "silverkort"). Dessa kort upphör att gälla vid årsskiftet och i stället lanseras Svensk Travsports årskort, med syfte att förbättra banornas skalskydd och få en mer korrekt publikräkning. Dessutom innebär årskortet en förenklad hantering för kortinnehavare, banor och Svensk Travsport.

När och var?
Det nya årskortet kan från början av december 2021 hämtas digitalt och gäller f r o m 2022-01-01. Kortet kan också fås fysiskt och kostar då 29 kronor. (Nu gällande entrékort i inplastat format med årtalsklistermärke 2020 gäller t o m 2021-12-31.)

Svensk Travsports årskort ger kortinnehavaren och en vän fri entré på samtliga banors publikplats och stallbacke (vissa dagar undantagna, mer info kommer när schemat är satt).

Klicka här för att läsa mer.

Publicerad den 28 oktober 2021. info@gavle.travsport.se