Tävlingsrutiner


Alkotest
Sker i samtliga lopp även kval och premie. Testet sker på inskrivningen. Har körsen/ryttare ej anlänt till banans stallområde senast en timme före loppets start, äger måldomarnämnden rätt att vidta programändring och/eller bestraffa körsvennen/ryttaren. För att körsven/ryttare ska betraktas som anländ till banans stallområde ska alkoholtest ha genomförst.

Av- och påkörning
All påkörning till banan via ­defileringsvolten. All avkörning vid grind 500 kvar.

Bestraffningar
Meddelas via resultatlistor. För­hörsrum finns på inskrivningen.

Boxlistor
Delas ut av stallvakten och på inskrivningen.

Övernattning häst
Önskar du boxplats för övernattning kontakta Inskrivningschef Anette Swanberg via SMS på 070-433 17 96 senast två vardagar innan tävlingarna och före klockan 12.00.

När det gäller extrahäst eller resesällskap är det ont om uppställningsplatser på tävlingsdagarna. I undantagsfall kan du ta med häst som inte ska starta. Ring dock alltid och kolla med oss så att det finns plats för extrahäst. OBS! I samband med V75 och/eller dubbeltrav tillåts ej extrahäst.

Defilering
Samling i defileringsvolten på publikplats. I volten kör vi i högervarv.

Diskvalifikation
Via högtalare som bryter löpningsreferat. Hästens nummer visas på display vid mål och 500 kvar.

Gästboxar
Med anledning av att vår dammsugare är känslig för hö/hösilage (det blir stopp i slangen) ber vi om er hjälp att använda medhavda hönät/höpåsar i gästboxarna. Tack för visad hänsyn! Kostnad per box är 320 kr.

Identifiering
Identifieringspersonal söker upp i aktuellt gäststall.

Jogga ner hästarna efter avslutat lopp
För att undvika olyckor ber vi er att jogga ner er häst på innerbanan eller i bakvarv efter loppet. Undvik att göra detta i rätvarv. Tack på förhand!

Luft
Pump till sulkyhjul finns att låna på inskrivningen.

Materielfel
Vid materielfel efter defilering. Åk upp till kur avsedd för detta i banans ytterkant, c:a 200 m före mål. Där kan enklare fel avhjälpas.

Nummerbrickor
Avhämtas på inskrivningen på stallbacken. Skall lämnas in, väl rengjorda, senast 10 minuter efter sista loppet. Vid ej ren­gjord vojlock debiteras hästens trän­are 200 kronor via avräknings­systemet.

Olycksfall
Sjukvårdare finns vid banan och under loppen i följebilen på innerplanen.

Ponnytravlopp
I samband med tävlingar där det är insprängda ponnytravlopp får ponnyhästarna värmas på stora banan – om ingen annan information är aktuell för den tävlingsdagen. Iaktta försiktighet.

Prisceremonier
Segerdefilering på upploppet i bakvarv. Vinnarcirkeln ligger på publikplats. Vid prisutdelning får Du hjälp av hästhållare.

Provstart bakom bil
Tiden för provstart är en timme innan första start. Bilen står uppställd 400 m före mål och den första provstarten inleds med ett långsamvarv. Efter första starten ställer bilen upp för ännu en provstart som går efter 1 minut. EJ-hästar får delta i bilprovstarten i mån av plats. (Dock ej vid V75-tävlingar).

I samband med defileringen till varmblod- och kallblodiga lopp för hästar upp till 100.000 kronor, samt alla 2-åringslopp för varmblod och 3-åringslopp för kallblod, med autostart tillämpar vi en extra bilprovstart efter defileringen med ca 4 minuter kvar till start. Bilen står 500 meter kvar till mål och släpper deltagarna vid startplatsen på upploppet. De ekipage som inte önskar delta uppehåller sig på bortre långsidan för allas säkerhet. Vi ber er alla vara vaksamma på detta!

OBS! Är man sen till defileringen riskerar man att få vänta med att åka ut på banan till bilprovstarten har passerat defileringsvolten.

Provtagningsstall
Ligger nedanför Evedensias Veterinärklinik.

Skoinformation
Från och med 2019 ska barfotainformationen för ALLA lopp anmälas 15 minuter innan starten av lopp 1. Tränaren eller skötaren ska anmäla om hästen ska gå med skor eller barfota fram/bak eller runt om. Hinner man inte fram till banan innan anmälningstiden för barfotainformationen ska vara inlämnad, så går det bra att ringa Inskrivningen på nr: 026-66 22 56.

Om du lämnar fel skoinformation, eller lämnar information för sent eller inte alls, kommer du att få en påföljd, vilket oftast är böter på 1 000 – 1 500 kronor per häst. Tränare som anmält barfota har rätt att ändra till hovbeslag fram till defilering.

Säkerhetsspår på Gävletravet
1 januari 2021 togs säkerhetsspåret i bruk på Gävletravet. Följande gäller angående enligt reglementet om säkerhetspåret:

”Säkerhetsspår: Om en diskvalificerad häst på innerspår inte använder säkerhetsspåret ska körsvennen bestraffas. För galopperande hästar som ännu inte diskvalificerats är det frivilligt för körsvennen att använda säkerhetsspåret. Om säkerhetsspåret används ska hästen alltid diskvalificeras.”

Säkerhet på stallbacken
Endast behöriga får vistas på stallbacken. Endast häst­transport­er och dagens kuskar får parkera på stallbacken och på anvisad plats, övriga parkerar utanför. All vistelse på stallbacken sker på egen risk. Barn­vagnar får ej lämnas utan tillsyn. Hundar skall vara kopplade.

Träningskörning
Nummerbricka hämtas på inskrivningen där du också uppger namn på hästen. Vissa tävlingsdagar är tillgången på boxar begränsat, så anmäl alltid senast två vardagar innan tävling före klockan 12.00 om du önskar att ta med extrahäst eller fortkörningshäst. Om box erhålles kommer avgift debiteras.
I mån av plats är det okej att deltaga i bilprovstarten.

Värmning
Vanligen är det 5 minuters värmning mellan loppen. Bakvarvs­värmning är tillåten (dock EJ under prisceremoni). Vid all körning/ridning i bakvarv får endast något av de fyra yttre spåren användas. Iaktta för­siktighet.

Veterinär
Veterinärkuren är belägen vid upploppsrakan ca 100 kvar. Under lopp­en finns veterinären i följebilen.


info@gavle.travsport.se