Integritetspolicy

Vi på Gävletravet värnar om dig som kund, intressent, leverantör och aktiv inom travsporten, vilket bland annat gör att vi hanterar dina personuppgifter på ett sätt som tar hänsyn till din integritet. I denna integritetspolicy beskrivs vilka personuppgifter vi samlar in från dig genom våra relationer med dig samt hur vi använder dessa uppgifter. Integritetspolicyn beskriver även dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring integritetsskydd och behandling av personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till info@gavle.travsport.se


HUR VI ANVÄNDER PERSONUPPGIFTER?

Vi använder personuppgifter för att bedriva vår verksamhet och leverera de produkter och tjänster vi tillhandahåller för att leda, organisera och utveckla travsporten. Vi använder även informationen för att skapa en bättre upplevelse vid besök på banan och av hemsidan samt för att informera dig om de tjänster vi tillhandahåller. Dessutom använder vi personuppgifter för marknadsföringsaktiviteter. Mer information om hur du hanterar dina personuppgifter hittar du i avsnittet Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter i denna integritetspolicy.

Gävletravet behandlar personuppgifter i syfte att upprätthålla hemsidan www.gavletravet.se, t.ex. för att säkerställa att innehåll på hemsidan presenteras effektivt på din enhet enligt dina önskemål. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att tillhandahålla information och tjänster på hemsidan. De personuppgifter som kan behandlas är information om hur du interagerar med oss, t.ex. hur du använder våra tjänster, svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, enhetsinformation, t.ex. IP-adress, webbläsarinställningar, operativsystem, plattform och skärmupplösning, nationella inställningar och språkinställningar. Personuppgifterna bevaras under tid som vi har ett kundförhållande och för en tid om 1 år därefter eller den tid som är lagstadgad.

Gävletravet behandlar personuppgifter i syfte att hantera kundtjänstärenden, t.ex. för att kommunicera med dig och besvara förfrågningar som kommer in till kundtjänst eller i andra digitala kanaler (inklusive sociala medier) och utreda klagomål- och supportärenden. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundtjänstärenden. De personuppgifter som kan behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn, bokningsnummer, kontaktuppgifter, t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer, korrespondens med dig och information om ärendet, t.ex. uppgift om produkt/tjänst, köptidpunkt och produkt, eller klagomålet/ärendet i sig. Personuppgifterna bevaras under tid som vi har ett kundförhållande och för en tid om 1 år därefter eller den tid som är lagstadgad.

Gävletravet behandlar personuppgifter i syfte att marknadsföra travsporten och dess event, t.ex. för att ge information om våra tjänster och produkter, samt kommunicera erbjudanden från samarbetspartners. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att marknadsföra våra produkter och erbjudanden. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn, bokningsnummer, personnummer och kön kontaktuppgifter, t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer. Personuppgifterna bevaras under kundförhållandet eller tills du meddelar att du inte längre vill motta sådan kommunikation.

Gävletravet behandlar personuppgifter i syfte att kommunicera och informera, t.ex. för att stödja travsporten i marknads-, idrotts-och näringspolitiska frågor genom att skicka månadsbrev och pressutskick, samt bjuda in till event. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att informera om travsporten och våra event. De personuppgifter som kan behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn, kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress och telefonnummer. Personuppgifterna bevaras under kundförhållandet eller tills du meddelar att du inte längre vill motta sådan kommunikation.

Gävletravet behandlar personuppgifter i syfte att administrera utbildningsverksamhet, t.ex. för att anordna kurser och utbildningar. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn och personnummer, kontaktinformation, t.ex. adress, telefonnummer och e-postadress, samt hälsodata. Personuppgifterna bevaras under tid som vi har ett kundförhållande och för en tid om 1 år därefter eller den tid som är lagstadgad.

Gävletravet behandlar personuppgifter i syfte att administrera tävlingsbidrag i samband med marknadsaktiviter på våra event och att möjliggöra för dig att vara med i våra tävlingar och på så sätt kunna vinna fina priser. Om du deltar i tävlingar och andra marknadsföringsaktiviteter som vi anordnar kan tävlingsbidrag och ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss behandlas. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla tävlingar. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn, kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress och telefonnummer.

Gävletravet behandlar personuppgifter i syfte att kommunicera via sociala medier. Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (dvs tredjepartsplattformar såsom exempelvis Facebook, Twitter och Instagram) kan Gävletravet komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen från leverantören av densamma. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att informera om travsporten och våra event. De personuppgifter som kan behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn, kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress och telefonnummer och foto.

Gävletravet behandlar personuppgifter i syfte att genomföra kundundersökningar. Behandlingen är nödvändig för att utveckla och förbättra vår verksamhet. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn, kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress och telefonnummer.

Gävletravet behandlar personuppgifter i samband med anmälan till seminarium och events. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn, kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress och telefonnummer, matallergier, företag.

Gävletravet behandlar personuppgifter i syfte att skapa fakturor. Behandlingen är nödvändig för att säkerställa ersättningar till Åby och tränare och kan göras med båda dessa som avsändare. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. företagsnamn, kontaktperson, organisationsnummer, adress, postadress, epostadress och telefonnummer.

Vi hänvisar till Svensk Travsports externa integritetspolicy när det gäller behandling av personuppgifter i syfte att:

  • tillhanda användarkonto på travsport.se för att ge tillgång till olika tjänster för intressenter, licensinnehavare, registrerade hästägare etc.
  • föra stambok för travhästar, t.ex. för att registrera föl, identifiering, signalement och märkning av hästar, namnärenden, ägarskiften och utfärda hästpass.
  • arbeta med hästvälfärd inom travsporten, t.ex. för djurskydd, smittskydd och medicinering/antidoping.
  • anordna och genomföra travtävlingar, t.ex. för att hantera startanmälningar, skapa tävlingskalender med detaljer kring datum, banor, tränare, kusk, ryttare och ägare, samt hantera resultatlistor.
  • samla statistik om travtävlingar, t.ex. för resultatlistor och tävlingsstatistik.
  • samla statistik om travhästar, t.ex. för hingstkatalog och hingststatistik.
  • kunna registrera utbetalning av prispengar till hästägare
  • kunna registrera utbetalning av uppfödarpremier till uppfödare

SVENSK TRAVSPORTS UPPFÖRANDEKOD
Från 1 april 2023 finns en ny version av Svensk Travsports uppförandekod. Klicka här för att läsa den.

HUR VI SAMLAR IN OCH BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER

Vi tar emot vissa personuppgifter direkt från dig, exempelvis när du prenumererar på ett nyhetsbrev, köper en entrébiljett eller anmäler dig till ett evenemang, bokar ett bord, köper en produkt eller kontaktar oss för kundservice. Vi samlar in en del av personuppgifterna genom att registrera hur du interagerar med vår hemsida, exempelvis genom användning av teknik som cookies.

Vi samlar även in personuppgifter från tredje part. Exempel på tredjepartskällor, som kan variera över tid, som tex SPAR, Bisnode och Bolagsverket, tjänsteleverantörer som erbjuder data för att vi ska kunna anpassa vår marknadsföring på internet, samt partners vi samarbetar med för att arrangera event.

Gävletravet och dess fotografer fotograferar på våra event och bilder kan komma publiceras i Gävletravets sociala medier och/eller på hemsidan. Om du önskar att ej medverka eller att en bild blir borttagen, kontakta fotograf direkt på plats eller hör av dig till info@gavle.travsport.se.

MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER OCH ANLEDNINGAR TILL ATT VI DELAR DINA PERSONUPPGIFTER

Vi överför till, eller delar dina personuppgifter med, utvalda mottagare om det är nödvändigt för ändamålet för vilket informationen har samlats in, till exempel för att tillhandahålla en produkt eller tjänst som du har begärt.

Personuppgiftsbiträden är företag som behandlar personuppgifter för vår räkning och på våra instruktioner. Dessa företag måste följa våra krav för säkerhet i form av tekniska och organisatoriska åtgärder i samband med behandlingen och är inte tillåtna att använda personuppgifterna för andra ändamål. Vi överför även dina personuppgifter med företag eller myndigheter som är självständigt personuppgiftsansvariga, det vill säga själva bestämmer ändamålet och medlen för behandlingen av personuppgifterna. När dina personuppgifter delas med ett företag eller myndigheter som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller deras integritetspolicy.

Gävletravet delar dina personuppgifter med leverantörer eller underleverantörer för att fullgöra avtal gentemot dig och för andra syften som framgår av denna integritetspolicy. När du tillhandahåller personuppgifter för ett köp delar vi dessa med banker och andra leverantörer av betalningstransaktioner och finansiella tjänster. Vi anlitar även företag för att tillhandahålla leverans av produkter som behöver tillgång till personuppgifter för att kunna tillhandahålla dessa tjänster. Vi kan likaså komma att lämna ut personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

HUR DU KOMMER ÅT OCH KONTROLLERAR DINA PERSONUPPGIFTER

För att granska och ändra de personuppgifter du lämnat till Gävletravet kan du kontakta oss på den adress som framgår i avsnittet Kontakta oss nedan. Vi svarar på förfrågningar om åtkomst eller borttagning av dina personuppgifter inom 30 dagar

HUR LÄNGE VI SPARAR PERSONUPPGIFTER

Vi sparar dina personuppgifter i en form som möjliggör identifiering av dig endast så länge som är nödvändigt för ändamålen med behandlingen. Vi behandlar och sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att kunna utföra våra avtalade åtaganden gentemot dig. Vi sparar även dina personuppgifter för andra ändamål, som exempelvis myndighetsutövning, bokföring, åtgärder mot bedrägerier eller penningtvätt. För dessa ändamål sparas personuppgifterna endast så länge som är nödvändigt för ändamålen eller vad som krävs enligt tillämplig lag.

DINA RÄTTIGHETER

Rätt till tillgång: Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig själv som Gävletravet behandlar, inklusive ändamålen med behandlingen, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, samt en kopia av de personuppgifter som är under behandling. Det kostar inget att få ut denna information och kopia av personuppgifterna.

Observera att om du begär tillgång till dina personuppgifter kan vi komma att begära ytterligare information om dig för att möjliggöra en effektiv hantering av begäran samt att personuppgifterna lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse:
Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Du kan även korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”):
Du har rätt att få dina personuppgifter raderade om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de behandlades. Det kan likväl finnas rättsliga förpliktelser för Gävletravet som förhindrar oss att radera personuppgifterna eller delar av personuppgifterna, exempelvis för att följa bokförings- och skattelagstiftning eller konsumenträttslagstiftning. I dessa fall tillser vi att de personuppgifter vi är skyldiga att lagra inte används för andra ändamål än att uppfylla de rättsliga förpliktelserna.

Rätt att göra invändningar:
Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på GÄVLETRAVETS berättigade intressen eller GÄVLETRAVETS myndighetsutövning. I så fall får vi inte längre behandla personuppgifterna såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet:
Du har rätt att få information om hur du ska utöva dina rättigheter eller inge klagomål om behandling av dina personuppgifter genom att kontakta Datainspektionen.

HUR VI ANVÄNDER COOKIES OCH LIKNANDE TEKNIKER

GÄVLETRAVET använder cookies och liknande tekniker för att tillhandahålla sin webbplats och för att underlätta insamling av data. Cookies är små textfiler som överförs till din enhet. Webbplatsen använder två olika typer av cookies: tillfälliga cookies som endast lagras temporärt och försvinner när du stänger ned din webbläsare, och varaktiga cookies som sparas till framtida besök. Vi använder cookies för att analysera prestanda för webbplatsen, anpassa den efter dina önskemål och för att analysera din användning av tjänsterna. Webbplatsens funktionalitet är till viss del beroende av tillfälliga cookies, exempelvis för att underlätta navigeringen på webbplatsen. För mer information om hur vi använder cookies och liknande tekniker, se vår cookie policy.

Du kan ändra inställningarna i din webbläsare eller din enhet för att hantera användningen och omfattningen av cookies. Använd hjälpfunktionen i din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du ändrar dessa inställningar. Du kan exempelvis välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Observera att vissa funktioner på vår webbplats inte fungerar optimalt om du blockerar eller raderar cookies.

KONTAKTA OSS

Gävletravet, med organisationsnummer 885000-0913 och adressen Gävletravet, Gavlehovsvägen 14, 806 33 Gävle, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi följer svensk dataskyddslagstiftning. Kommentarer eller frågor angående denna Integritetspolicy eller frågor angående Gävletravets behandling av dina personuppgifter kan skickas till:

GÄVLETRAVET
806 33 Gävle

Telefon: 026-66 22 00
E-post: info@gavle.travsport.se

ÄNDRING AV DENNA INTEGRITETSPOLICY

GÄVLETRAVET kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på Gävletravets hemsida.

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2023-02-21


info@gavle.travsport.se