Etisk plattform

TRAVSPORTEN SKA VARA FRI FRÅN KRÄNKANDE BEHANDLING


Ingen ska känna sig kränkt, mobbad eller utestängd. Därför har sporten en etisk plattform som vi kallar En trovärdig travsport. I En trovärdig travsport finns alla travsportens policyer samlade och där tydliggörs vad travsporten står för och vi visar att vi tar avstånd från vissa typer av beteenden.

De policyer som ingår är:

  • Policy mot trakasserier i travsporten
  • Råd vid hot i travsporten
  • Policy mot sexuella övergrepp i travsporten
  • Policy mot diskriminering i travsporten
  • Policy mot dopning i travsporten
  • Hästnäringens klimatpolicy
  • Vår hästhållningspolicy i travsporten
  • Travtränarnas Vårt sätt

Har man blivit utsatt för något kan det ibland kännas enklare att vända sig till en oberoende person. Det kan man även göra anonymt. Om du eller någon du känner blir utsatt för någon form av oönskat beteende eller har frågor kring någon av ovan nämnda policyer har Svensk Travsport två kontaktpersoner.

Ungdomsansvarig
Lisa Persson
070-527 22 52
lisa.persson@travsport.se

Förbundsjurist
Göran Wahlman
070-527 20 32
goran.wahlman@travsport.se


info@gavle.travsport.se