Etisk plattform

TRAVSPORTEN SKA VARA FRI FRÅN KRÄNKANDE BEHANDLING


Ingen ska känna sig kränkt, mobbad eller utestängd. Därför har sporten en etisk plattform som vi kallar En trovärdig travsport. I En trovärdig travsport finns alla travsportens policyer samlade och där tydliggörs vad travsporten står för och vi visar att vi tar avstånd från vissa typer av beteenden.

De policyer som ingår är:

  • Policy mot trakasserier i travsporten
  • Råd vid hot i travsporten
  • Policy mot sexuella övergrepp i travsporten
  • Policy mot diskriminering i travsporten
  • Policy mot dopning i travsporten
  • Hästnäringens klimatpolicy
  • Vår hästhållningspolicy i travsporten
  • Travtränarnas Vårt sätt
  • Vårt sätt på Svensk Travsport


info@gavle.travsport.se