Våra föreningar


GÄVLETRAVETS DAMKLUBB

Gävletravets Damklubb har funnits sedan 1979 där Suzanne Landin var initiativtagare. Vi verkar för att öka kvinnors intresse för travsport. Vi brinner verkligen för travet och i synnerhet för Gävletravet.

Flera av våra medlemmar, ca 80 personer, hjälper till på tävlingsdagarna med att t.ex. sköta om entrén och Drive In-parkeringen, sälja program och agera spelvärdinnor samt med serveringen i kuskrummet.

Vi sponsrar ett antal lopp på Gävletravet varje år där vårt huvudlopp är Damklubbens Guldlopp, vilket går på Damernas Dag. Vi sponsrar även Gävle Ponnytravklubb.

Vi arrangerar varje år en resa för våra medlemmar till den bana som står som värd för Dam-SM.

Medlemskap kostar 150 kr/år. För medlemskap eller övriga frågor kontakta gärna någon av nedanstående personer.

De lördagar som vi kör provlopp på Gävletravet och stallcaféet är stängt så har Damklubben servering i kuskrummet. Välkommen!

Ordförande
Ann-Margret Hedberg
annishedberg@gmail.com
070-557 63 13

Kassör:
Clarie Karlsson

Övriga ledmöter:
Lena Hedenström
Lena Wilhelmsson
Camilla Johansson
Kristin Persson
Benita Axell

Suppleanter:
Louise Pettersson
Kristina Kallur

HÄSTÄGARE­FÖRENINGEN

Föreningen har till uppgift att tillvarata och befrämja medlemmarnas intressen vid såväl travtävlingar som annan verksamhet, som är förenlig med travsporten. Att verka för höjande och utbredande av travsporten.

Klicka här för att läsa mer om att Äga Travhäst.

Hästägareföreningens aktiviteter:

  • Fortlöpande möten där frågor tas upp som relaterar till hästägande
  • Deltar i Basmöten på Gävletravet
  • Arrangerar bussresor till intressanta travtävlingar med inslag av studiebesök
  • Anordnar årsmöte och höstmöte med aktuell föreläsare

Medlemsavgift 2023
200 kr för enskild alt. 300 kr för familj.
PG 493 03 43-1 alt. Swish 123-040 80 54

Styrelse

Ordförande
Lars Karlsson
lars893@gmail.com
076-319 10 77

Ledamöter
Kristina Hedlund
Linda Öberg
Jan R Eriksson
Ursula Wilhelmsson
Stefan Sjödin
Annelie Åhlander, suppleant

Ansvarsområden för styrelsens medlemmar enligt följande:
Lars Karlsson lars893@gmail.com
076-319 10 77 Medlemsregister, Styrelse- Höst och Årsmöten, Babyraceserien.
Kristina Hedlund kristina@travbutiken.se
070-851 02 84
Linda Öberg linda_oberg@live.se
070-726 34 46 Sekreterare
Jan R Eriksson jan.eriksson56@outlook.com
070-215 75 04
Ursula Wilhelmsson ursulawilhelmsson@hotmail.com 
070-313 61 86 Stallbacksvisningar och Hästägarerummet
Stefan Sjödin stefansjodin1@gmail.com
070-636 53 62 Travresor
Annelie Åhlander annelie.k.ahlander@gmail.com 
070-338 99 02 Provloppen

Valberedning
Anders Eriksson, sammankallande
Therese Wilhelmsson

GÄVLE PONNY­TRAVKLUBB

Gävle Ponnytravklubb bildades 1994 och har sedan dess bedrivits som en idéell förening.

Vi har ca 60 medlemmar och ca 25 licenserade ungdomar.

Gävletravet har tillsammans med Gävle Travsällskap ansvar för de ponnytravtävlingar som anordnas på Gävletravet och Ponnytravklubben bistår med stor del av arbetet runt tävlingarna så som planering, sponsorskontakter och funktionärer vid tävlingsdagarna.

Inom ponnytravet tävlar man på samma villkor som i travtävlingar för större hästar. Vi ordnar i dagsläget två-tre tävlingsdagar varje säsong (mars – november), varje tävlingsdag består av 10-15 lopp med max femton ponnyer i varje lopp. Samt några enstaka lopp i samband med storhästtävlingar.

Vi ordnar lite aktiviteter för medlemmar efter intresse och strävar efter att samarbeta med de två travskolorna; Camilla Alsén utbildning och Travskolan Gävletravet.

Ponnytrav är en sport som engagerar hela familjen, detta är något vi främjar för att skapa god sammanhållning mellan våra medlemmar. Det är endast en kort stund under loppen som deltagande ekipage är konkurrenter, all annan tid vi träffas är vi kompisar som stöttar och gratulerar varandra i framgång så väl som i motgång.

Medlemsavgiften för Gävle Ponnytravklubb är 500 kr/år per familj, och 300 kr för enskild person insätts på BG 297-9474. Vid inbetalningen av denna avgift uppge namn och personnummer på samtliga medlemmar i familjen, därefter skickar man ett mail till gp-tk@hotmail.com med namn, adress och telefon nr för uppläggning i vårt medlemsregister. Det är viktigt att vi får in din mailadress eftersom mycket information från klubben mailas ut.

I denna medlemsavgift ingår avgiften till SPTF (Svenska Ponnytravförbundet), en intresse- och basorganisation för ponnytrav inom Svensk Travsport. Delta på klubbaktiviteter och klubblopp samt träna på banan under våra ponnytider.

Gävle Ponnytravklubb hälsar Er varmt VÄLKOMNA att besöka våra tävlingar och närmare ta del av föreningens verksamhet.

Styrelse
gp-tk@hotmail.com

Ordförande
Birgitta Bergström
073-370 69 92
gp-tk@hotmail.com

Sekreterare
Matilda Ek
mathildaaek@gmail.com

Kassör
Patrik Jansson
patrik.elyx@gmail.com

Suppleanter
Anna Ek
Jasmine Piper

TRAVKLUBBEN SLEIPNER GÄVLE

Föreningen har till ändamål att främja utvecklingen av den kallblodiga travaren bl a genom:

  • att främja avelsarbetet på sådant sätt att en allsidigt användbar häst erhålles till gagn för samhället;
  • att tillvarata rasens tävlingsmöjligheter
  • att sprida upplysningar om den kallblodiga travaren samt samla av den kallblodiga travaren intresserade personer
  • att via utbildnings- och ungdomsverksamhet skapa intresse och resurser i syfte att bevara den kulturyttring som den kallblodiga hästen utgör.

Brinner du för kallblod? Eller känner du någon med ett hett intresse för kallblodstravare?
Du som har internetbank är bara ett ”litet klick” från att bli medlem – logga in på din internetbank och betala 200 kr på PG: 704024-9 eller BG: 894-1429 så är det klart idag! Det finns också möjlighet att teckna familjemedlemskap. För 350 kr blir hela familjen som bor på samma adress medlemmar. Glöm inte att ange namn på alla som ska vara medlemmar när du betalar in avgiften.

Genom medlemskap erhåller du fem utgåvor per år av medlemstidningen kallblodstravaren. Du inbjuds att deltaga i informationsmöten och övriga föreningsarrangemang. Du får direkta möjligheter att arbeta för och påverka den kallblodiga hästens framtid.

Vi är i Gävle ca 150 medlemmar och som medlem är ni alltid välkomna in i sleipnerstugan och prata kallblod och dricka kaffe.

Vår verksamhet omfattar bl.a medlemsmöten, unghästutställning, avelsinfo samt att vi deltar aktivt och hjälper till med guidade turer för besökare.

Välkomna till en aktiv kallblodsförening på Gävletravet.

Styrelse

Ordförande
Magnus Lindberg
070-534 22 19
magnuslindberg@hyttasgard.com

Vice Ordförande
Nicklas Blom
070-242 02 72
blommen67@live.se

Kassör
Sofia Andersson
070-176 76 96
sofia.a.andersson@sandviken.se

Sekreterare
Thomas Holgersson
070-151 44 38
thomas.holgersson@lm.se

Ledamot
Marika Karlström
stallmekt@hotmail.com
Emelie Lantto Eriksson
emelielantto@hotmail.com

Suppleanter
Anneli Skoglund
070-339 41 39  
anneliskoglund@telia.com
Hanna Reiser


info@gavle.travsport.se