Vi som jobbar på Gävletravet

{{card.Subtitle}}

{{card.Title}}

{{card.Phone}}

{{card.Phone2}}

{{card.ShortDescription}}

{{card.Title}}

{{card.Subtitle}}

Inskrivningschef & Boxansvarig tävlingsdagar

Anette Swanberg
070-433 17 96

Tillförordnad stallansvarig travskolan

Tina Tillman 073-979 43 71

GÄVLE­TRAVETS STYRELSE

Gävle travsällskap är en ideell förening bestående av 59 medlemmar varav tre hedersmedlemmar. Medlemmarna väljer en styrelse på sju personer. Ledamöterna väljs omväxlande på fyra år, fyra respektive tre vartannat år. Ordföranden väljs av årsmötet bland styrelsens medlemmar.

{{card.Subtitle}}

{{card.Title}}

{{card.Phone}}

{{card.Phone2}}

{{card.ShortDescription}}

{{card.Title}}

{{card.Subtitle}}

Valberedning:

Mikael Olsson, sammankallande, 073-087 11 38
Björn Axelsson 070-587 98 79
Oskar Kylin Blom 073-093 25 74
Kjell Norman 026-64 33 36, 070-658 23 80
Kenneth Wahlberg 070-618 08 78


info@gavle.travsport.se