Vi som jobbar på Gävletravet

{{card.Subtitle}}

{{card.Title}}

{{card.Phone}}

{{card.Phone2}}

{{card.ShortDescription}}

{{card.Title}}

{{card.Subtitle}}

Inskrivningschef & Boxansvarig tävlingsdagar

Anette Swanberg
070-433 17 96

Tillförordnad stallansvarig travskolan

Tina Tillman 073-979 43 71

GÄVLE­TRAVETS STYRELSE

Gävle travsällskap är en ideell förening bestående av 59 medlemmar varav tre hedersmedlemmar. Medlemmarna väljer en styrelse på sju personer. Ledamöterna väljs omväxlande på fyra år, fyra respektive tre vartannat år. Ordföranden väljs av årsmötet bland styrelsens medlemmar.

{{card.Subtitle}}

{{card.Title}}

{{card.Phone}}

{{card.Phone2}}

{{card.ShortDescription}}

{{card.Title}}

{{card.Subtitle}}

Valberedning:

Vakant tillsvidare.


info@gavle.travsport.se